Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2013

JaNieMoge
JaNieMoge
2354 e540 420
Reposted fromkordla kordla
JaNieMoge
1933 38f5 420
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy
JaNieMoge
JaNieMoge
7649 caec 420

October 25 2013

JaNieMoge
8391 4c44 420
;3
Reposted fromfsing fsing

October 24 2013

JaNieMoge
Ciągle mówisz, że chcesz coś zmienić. Ale wciąż zachowujesz się tak samo.
— Sons of Anarchy S02
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viacytaty cytaty
JaNieMoge
8370 4759 420
Reposted fromchopinfeldziarz chopinfeldziarz viacytaty cytaty
JaNieMoge
W 1968r., po słynnym wystawieniu "Dziadów", delegacja polska bawiła w Moskwie. Chruszczow zwraca się do Gomułki:
- Podobno u was w teatrze wystawiono antyradziecką sztukę?
- No, tak, "Dziady" - z pokorą potwierdza Gomułka.
- I coście zrobili?
- Zdjęliśmy sztukę.
- Dobrze. A co z reżyserem?
- Został zwolniony z pracy.
- Dobrze. A autor?
- Nie żyje.
- A toście chyba przesadzili...

October 23 2013

JaNieMoge
9178 59d8 420
Reposted fromoliiiwkaa oliiiwkaa viaeatpuddingg eatpuddingg
JaNieMoge
1
2
3
4
5
6
Reposted fromdoener doener viaeatpuddingg eatpuddingg
JaNieMoge
9814 7f7d 420
Pomysł na kartkę
Reposted frompomysl-na-prezent pomysl-na-prezent
JaNieMoge
9906 bd5e
Reposted fromhollowinmenow hollowinmenow
JaNieMoge
3408 a0e1 420
The Land of Kielbasa!

October 11 2013

JaNieMoge
JaNieMoge
Fahrenheit 451 is a novel about a dystopian future where books are outlawed and firemen burn any house that contains them. The story is about suppressing ideas, and about how television destroys interest in reading literature.

I wanted to spread the book-burning message to the book itself. The book's spine is screen-printed with a matchbook striking paper surface, so the book itself can be burned.
Reposted fromadamklimowski adamklimowski
JaNieMoge
Reposted fromMoonTide MoonTide viaizyde izyde
0920 4f08 420

detention:

my blog will make you smile♡

Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viaoxygenium oxygenium

October 06 2013

JaNieMoge
Rumieńce lata pobladły,
Liść złoty z wiatrem mknie.
I klonom ręce opadły,
i mnie...
— Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted frompanimruk panimruk viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl